VÄRLDSNYHET: PCS® Preventive Contact System

Världens första och enda kontaktfria säkerhetsanordning för justersågar

PCS® – FÖRHINDRAD OLYCKSRISK

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Kontaktfritt och helt skadefritt

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Utlösning med Ljushastighet

613706-formatkreissaege-kappa550-format4-feldergroup.png

100% skadefritt för maskin
och sågblad

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Inget underhåll, ingen rengöring,
inget slitage

Cirkelsåg kappa 550 PCS Format4 Felder Group Träbearbetning

Fungerar alltid!
Oberoende av smuts och damm, även vid dolda snitt eller vid sågning med utvridet överskydd.

steuerung-x-motion_1.png

Omedelbart redo att användas igen med en knapptryckning

"Finansierat av den österrikiska forskningsbyrån Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) har Felder Group utvecklat PCS tillsammans med TU Wien - en revolution inom säkerhetssystem för justersågar."

Det globalt patenterade säkerhetssystemet känner igen mänsklig vävnad i farozonen och gör att sågbladet som med magi försvinner på bara några millisekunder: det sänks snabbt ner under bordet om en fara hotar. Ingen kontakt, ingen skada. 

Logga ERUF Europeiska regionala utvecklingsfonden Felder Group Träbearbetning

PCS® i media

PCS Preventive Contact System Pressartikel cirkelsåg kappa 550 Format4 Felder Group Träbearbetning

Zehn gute Gründe...

Felder präsentiert Sicherheitseinrichtung für Formatkreissägen (BM, Tyskland, 04,2019)

PCS Preventive Contact System Pressartikel cirkelsåg kappa 550 Format4 Felder Group Träbearbetning

Felder to unveil safety technology at LIGNA

"It is amazing. No one else has anything comparable." 
(Woodshopnews, USA, 05-2019)

PCS Preventive Contact System Pressartikel cirkelsåg kappa 550 Format4 Felder Group Träbearbetning

PCS,

le nouveau système de sécurité pour scie à format du Felder Group. (CMP Bois, Frankrike, 06-2019)

Preventive Contact System – PCS®

Varje snickare, och med hen även varje snickeri, har tio goda skäl att inte ingå kompromisser när det gäller arbetssäkerhet - PCS® förhindrar olyckor och garanterar fingerfärdighet och handslagskvalitet för alltid!

  • PCS®: Olyckor hör till det förflutna – Olycksprevention med ljushastighet 
  • PCS®: Fara upptäckt, fara förhindrad - Igenkänning av säkerhetsområde med tidigt upptäckande av sig närmande objekt
  • PCS®: Säkerhet får inte vara dyrt - konkurrenslös: helt skadefri, omedelbart redo att användas igen

Alla moderna sågar och justersågar måste enligt DGUV-olycksförebyggande standard vara utrustade med standardskyddsanordningar som klyvkniv och överskydd för cirkelsåg. Sedan några år finns det dessutom en teknisk lösning som med hjälp av en blixtsnabb blockering av sågbladet i stor utsträckning förhindrar snittskador, men som skadar sågblad och sågaggregat. De resulterande följdkostnaderna för reparation är det pris som man får betala för att rädda en eller flera fingrar. Tills idag, för nu blir det mycket bättre:

Vad är PCS® egentligen?

Den revolutionära världsnyheten för säkerhetsanordningar för justersågar.

Olycksprevention med ljushastighet.

Efter olycksfallsigenkänning löser PCS® blixtsnabbt ut nedsänkningen av sågbladet under cirkelsågbordet. Funktionen är baserad på en elektromagnetisk frånstötningsprincip och möjliggör en tidigare ouppnådd, extremt kort reaktionstid på några millisekunder.

Cirkelsåg kappa 550 PCS Preventive Contact System Format4 Felder Group Träbearbetning

Igenkänning av säkerhetsområde med tidigt upptäckande av sig närmande objekt.

Vid igenkänning av oväntade, snabba närmanden i sågbladsområdet löser PCS® ut säkerhetsförsänkningen. Säkerhetsområdet omsluter sågbladet och skyddar mot åtkomst från alla håll.

Cirkelsåg kappa 550 PCS Preventive Contact System Format4 Felder Group Träbearbetning

Helt skadefri, omedelbart redo att användas igen.

PCS® Säkerhetsförsänkningen sker skade- och kostnadsfritt. Med en knapptryckning är justersågen redo att användas igen. PCS® arbetar utan slitdelar och är därför helt inställnings- och underhållsfritt.

steuerung-x-motion_1.png

Den patentsökta säkerhetsinnovationen PCS® finns på begäran tillgänglig med Format4 justersågen kappa 550 och kompletterar de befintliga standardskyddsanordningarna.

 

Rådgivningssamtal Format4 Felder Group Träbearbetning

Har du frågor?

Vi kommer gärna till dig och ger dig råd! Samtidigt bjuder vi in dig till oss - besök ett av våra utställnings- och servicecenter i din närhet, vi ser redan idag fram emot att få visa våra produkter live i användning.

Boka möte

nästa

Uppringningsservice

nästa

Utställningscenter

nästa